Cung cấp giải pháp về công cụ phân tích
SC.TRADE là nền tảng được thiết kế đặc biệt để giới thiệu mọi khía cạnh quan trọng của doanh nghiệp, giúp bạn tập trung có hiệu quả vào cổ phiếu, tiết kiệm tối đa thời gian phân tích.
Cung cấp giải pháp về kiến thức đầu tư
SC.EDU là một chuỗi các khóa học từ cơ bản đến nâng cao, được ứng dụng công nghệ để đẩy mạnh thực hành giúp học viên có cái nhìn thực tế và cảm nhận sâu sắc nhất về thị trường từ đó giúp học viên dễ tiếp thu và nhớ lâu hơn.
Cung cấp giải pháp tự động hóa
SC.ROBO ra đời nhằm xóa đi những giới hạn về kiến thức lập trình khi nhà đầu tư phát triển một chiến lược giao dịch theo định lượng. Mang đến giải pháp hỗ trợ tự động hóa giao dịch theo chiến lược bạn mong muốn.
Cung cấp giải pháp liên kết đầu tư
SC.HOLDING mang đến nhà đầu tư các dịch vụ quản lý quỹ, quản lý danh mục đầu tư và tư vấn đầu tư chứng khoán cho các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức, hoàn thiện hệ sinh thái giải pháp đầu tư đa dạng của FINSC.
Cộng đồng chia sẻ kiến thức, cơ hội đầu tư
SC.GROUP là tập hợp những nhà đầu tư cá nhân có đam mê học hỏi, nhiệt tình chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm đầu tư. Có đội ngũ tư vấn chuyên sâu & cập nhật nhanh chóng, kịp thời những tin tức tài chính quan trọng trong nước và thế giới.