Thông tin liên hệ

90 Pasteur, phường Bến Nghé
Quận 1, TP HCM

Chúng tôi hỗ trợ 24/7

CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH CỦA WC?

✅ 4 thành phần chính của vốn lưu động: Tiền mặt, các khoản phải thu, hàng tồn kho, và các khoản phải trả.

✅ Tiền mặt, các khoản phải thu và hàng tồn kho tạo nên tài sản ngắn hạn, dự kiến hoặc có thể chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng một năm. Tuy nhiên, một số công ty xem hàng tồn kho là tài sản dài hạn.

✅ Các khoản phải trả thuộc nợ ngắn hạn trong phương trình tính WC. Chúng bao gồm các khoản mà một công ty dự kiến sẽ phải thanh toán trong vòng một năm. Một vài khoản mục phải trả phổ biến là tiền lương của nhân viên, tiền cho nhà cung cấp.

✅ Đây là những thành phần chính để tính WC, nhưng không phải là tất cả. Đôi khi, một vài loại tài sản nợ ngắn hạn khác được xét đến, tùy vào ngành nghề của doanh nghiệp. Nó có thể bao gồm các khoản đầu tư được chuyển đổi dễ dàng sang tiền mặt như ngoại tệ, ETF, cổ phiếu đầu tư ngắn hạn. Nợ có thể bao gồm các khoản như cổ tức đến hạn phải trả.

🔎 TẠI SAO WC LẠI QUAN TRỌNG?

✅ WC có thể giúp nhà đầu tư xem xét khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn và khả năng xoay vòng hoạt động kinh doanh, nhằm đẩy mạnh tăng trưởng của công ty. Bởi tình trạng tài chính trong ngắn hạn cho chúng ta thấy được một cách chi tiết hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp hiệu quả đến đâu, nên WC là một trong những cách để cân nhắc về tiềm năng ngắn hạn của doanh nghiệp này.

✅ Tuy nhiên, giống như các chỉ số khác, nó không cung cấp bức tranh toàn cảnh về tình trạng tài chính của một công ty mà chỉ là một góc nhìn. WC tốt cũng không đảm bảo rằng công ty đang hoạt động tốt.

Share:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *