Thông tin liên hệ

90 Pasteur, phường Bến Nghé
Quận 1, TP HCM

Chúng tôi hỗ trợ 24/7

🥉Giao dịch tùy ý (Discretionary trading)

Giao dịch tùy thường được định nghĩa là phương thức giao dịch dựa trên bộ quy tắc phát triển từ kinh nghiệm mà các nhà giao dịch có xu hướng tuân theo suốt sự nghiệp giao dịch của mình. Những quy tắc này có thể được sửa đổi hoặc thay thế dựa trên kinh nghiệm, mức độ lời lỗ và khả năng tồn tại bền vững của quy tắc.Trong Giao dịch tùy ý, rủi ro cao nhất đến từ việc quyết định đầu tư được đưa ra dưới sự ảnh hưởng của những cảm xúc mà nhà giao dịch không kiểm soát. Vì vậy để kiểm soát được lợi nhuận, điều tối quan trọng không chỉ dừng ở việc có một chiến lược sinh lời mà còn là kiểm soát tốt cảm xúc của mình.

🥈Giao dịch hệ thống (Systematic trading)

Giao dịch theo hệ thống là phương thức giao dịch xác định sẵn các mục tiêu giao dịch nhất định, bộ quy tắc liên quan, các công thức để kiểm soát rủi ro đi kèm. Phong cách giao dịch này còn được gọi là “giao dịch máy móc” vì tất cả quyết định đầu tư và giao dịch đều được đưa ra theo phương pháp được thiết đặt trước đó.Giao dịch hệ thống bao hàm cả giao dịch thủ công và giao dịch tự động một phần hay toàn phần. Phương pháp giao dịch này hầu hết dựa trên phân tích kỹ thuật, nhưng đôi khi cũng dùng cả phân tích cơ bản. Tính ra giao dịch hệ thống là một phần bù khuyết điểm rất tốt cho giao dịch tùy ý, bởi giao dịch tùy ý của thể bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, không dễ kiểm tra hiệu quả chiến lược trong quá khứ và kiểm soát rủi ro lỏng lẻo hơn.

Hẹn cả nhà tại PHẦN 3 với:

🥇Giao dịch thuật toán (Algorithmic trading)

🏆Giao dịch theo định hướng dữ liệu (Data-driven trading)

Share:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *