Thông tin liên hệ

90 Pasteur, phường Bến Nghé
Quận 1, TP HCM

Chúng tôi hỗ trợ 24/7

🔎 MỐI QUAN HỆ GIỮA CR VÀ NỢ?

✅ Công thức của CR là lấy tài sản ngắn hạn chia nợ ngắn hạn. Từ công thức, CR nói lên rằng nếu chuyển hết tài sản ngắn hạn thành tiền mặt, công ty sẽ trả được bao nhiêu lần nợ ngắn hạn. Vậy, khi một công ty vay nhiều nợ ngắn hạn hơn, tỷ lệ này sẽ giảm, và khi trả bớt nợ ngắn hạn, tỷ lệ này sẽ tăng lên, giả sử rằng mức tài sản lưu động không đổi.

✅ Nếu CR nhỏ hơn 1, công ty có thể gặp khó khăn trong việc thanh toán các nghĩa vụ nợ ngắn hạn. Vấn đề này có thể dẫn đến việc nhân viên và nhà cung cấp không được thanh toán đúng hạn, trả lãi chậm,… Và khi thanh toán chậm, nợ do phí có thể tăng và còn bị phạt trả chậm. Điều này tác động tiêu cực đến việc kinh doanh của công ty. Ví dụ: nếu một công ty luôn thanh toán muộn, nhà cung cấp có thể từ chối gia hạn tín dụng và yêu cầu tiền mặt trước khi cung cấp thêm dịch vụ hoặc từ chối tiếp tục là nhà cung cấp cho công ty.

🔎 SỰ KHÁC BIỆT GIỮA CR VÀ CÁC HỆ SỐ THANH TOÁN KHÁC?

✅ Có ba hệ số thanh toán cơ bản:

• Hệ số thanh toán hiện hành (CR)

• Hệ số thanh toán nhanh

• Hệ số tiền mặt

✅ Cả ba tỷ lệ này đều giúp đo lường mức độ thanh khoản của một công ty (khả năng đáp ứng các khoản nợ ngắn hạn bằng tài sản ngắn hạn). Tuy nhiên, mỗi hệ số sẽ có cách tính khác nhau và tính chất cũng khác nhau đôi chút.

➡️ Hệ số thanh toán nhanh lấy tổng tiền mặt, các khoản tương đương tiền và khoản phải thu (hay tài sản ngắn hạn trừ hàng tồn kho), chia cho nợ ngắn hạn. Hệ số này cho một con số thận trọng hơn vì thực tế là hàng tồn kho không có tính thanh khoản cao hoặc dễ chuyển đổi thành tiền như các tài sản lưu động khác.

➡️ Hệ số tiền mặt lấy tổng tiền và các khoản tương đương tiền, chia cho nợ ngắn hạn. Hệ số này có tính thận trọng cao nhất. Nó đo lường khả năng một công ty có thể thanh toán các khoản nợ hiện tại của mình chỉ bằng tiền mặt hoặc các khoản tương đương tiền, như chứng chỉ tiền gửi hoặc tín phiếu kho bạc.

Share:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *