Thông tin liên hệ

90 Pasteur, phường Bến Nghé
Quận 1, TP HCM

Chúng tôi hỗ trợ 24/7

🔎 HỆ SỐ THANH TOÁN HIỆN HÀNH (CR) LÀ GÌ?

✅ Hệ số thanh toán hiện hành (CR) là một chỉ số tài chính được sử dụng để xem xét tài sản ngắn hạn (gồm lượng tiền mặt và các tài sản ngắn hạn) có thể bao phủ được bao nhiêu lần nợ ngắn hạn của một công ty, hay phản ánh khả năng xóa tất cả các khoản nợ đến hạn trong vòng một năm của công ty. Tài sản ngắn hạn là tất cả các tài sản có thể chuyển thành tiền mặt trong vòng 1 năm của công ty. Nợ ngắn hạn là khoản nợ mà công ty phải trả trong vòng một năm.

🔎 TÍNH CR NHƯ THẾ NÀO? CR CÓ Ý NGHĨA GÌ?

✅ Công thức tính CR rất đơn giản:CR = Tài sản ngắn hạn / Nợ ngắn hạn

✅ Cả hai giá trị này đều nằm trên bảng cân đối kế toán của công ty. CR nhỏ hơn 1 cho thấy công ty không thể trang trải tất cả các khoản nợ ngắn hạn nếu chỉ sử dụng tài sản ngắn hạn của mình.

✅ Tuy nhiên, nếu CR quá cao, cũng cho thấy công ty đang quản lý tài sản ngắn hạn không hiệu quả. Có thể họ đang để quá nhiều tiền mặt, cũng có thể hàng tồn kho quá lớn cho thấy họ không bán được hàng, hoặc cũng có thể các khoản phải thu quá lớn, cho thấy doanh nghiệp đang bị chiếm dụng vốn rất nhiều.

✅ Các nhà đầu tư có thể sử dụng chỉ số này như trong phân tích của họ về mức độ ổn định và tính thanh khoản ngắn hạn của công ty, trong khi các chủ nợ sử dụng nó để xác định liệu họ có công ty còn có khả năng gánh nhiều nợ hơn hay không, và các khoản nợ của họ có còn an toàn hay không.

Share:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *